Skip to main content

Stocznia Sunreef Yachts dołączyła niedawno do dużego projektu Life Cycle Assesment (oceny cyklu życia) zarządzanego przez European Boating Industry. Inicjatywa ta ma na celu opracowanie profesjonalnych narzędzi umożliwiających ocenę wpływu jachtów na środowisko. Projekt uwzględnia wpływ łodzi na środowisko przez cały cykl jej życia, od pozyskania materiałów przez budowę, użytkowanie, konserwację i utylizację.

Jako lider w dziedzinie zrównoważonych technologii jachtowych, Sunreef Yachts Eco aktywnie uczestniczy w pracach grupy roboczej, dzieląc się  doświadczeniem firmy w dziedzinie odpowiedzialnego jachtingu.                               

Jesteśmy dumni, że możemy przyczynić się do rozwoju tego ważnego narzędzia LCA dla branży jachtowej. Świat jachtingu potrzebuje holistycznego podejścia do tej kwestii, a my z przyjemnością dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem. 

Nicolas Lapp, współzałożyciel i CTO Sunreef Yachts

Pod parasolem European Boating Industry (EBI) kluczowi przedstawiciele branży jachtowej wspólnie stawiają czoła wyzwaniom zrównoważonego rozwoju. Grupa wiodących producentów łodzi rekreacyjnych i stowarzyszeń branżowych łączy wysiłki, aby opracować pierwszą w historii metodologię śladu środowiskowego dla łodzi rekreacyjnych o długości poniżej 24 metrów. Zostanie ona wsparta bazą danych i narzędziem oceny, aby umożliwić małym i dużym producentom przejście na ekologiczną technologię.

Dzięki rozległemu know-how w dziedzinie efektywności energetycznej, zrównoważonej budowy łodzi, projektowania i wykończenia, Sunreef Yachts Eco dołącza do projektu, aby przyczynić się do pozytywnych zmian w świecie jachtingu.

Mężczyzna stoi z założonymi rękami przed katamaranem Sunreef Yachts 80 Sunreef Power Eco.
Close Menu

Sunreef Venture S.A.

Sunreef Yachts Shipyard

ul. Tarcice 6

80-718 Gdańsk, Poland

+48 58 769 77 77