Skip to main content

Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej

A white background with red and white symbols and a white eagle.

Firma Sunreef Yachts wygrała konkurs na zakup sprzętu w ramach projektu dotyczącego poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez ograniczenie pyłów i gazów oraz modernizacji oświetlenia w halach produkcyjnych podczas prac w atmosferze zagrożonej wybuchem, jak również poprawę bezpieczeństwa prac na wysokości.

Close Menu

Sunreef Venture S.A.

Sunreef Yachts Shipyard

ul. Tarcice 6

80-718 Gdańsk, Poland

+48 58 769 77 77